/
/
TM00002746
TM00002746

样本存储编号: TM00002746

样本 DOI:10.18730/SQAK9

科: 胡桃科

属: 黄杞属

种(学名): 云南黄杞 ( Engelhardia spicata )

品种名称/俗名: 云南黄杞

洲/洋: 亚洲

国家: 中国

省: 云南省

市/县: 瑞丽市

采集人: 危金普, 木维雪

采集日期: 2018-05-15

样本类型: 分子材料

存储温度: 室温

样本数量: 1

样本状态: 适用