Correction to: Integrating spatial transcriptomics with single-cell transcriptomics reveals a spatiotemporal gene landscape of the human developing kidney.

Keywords

Spatial Transcriptomics

Authors

Wu, Hongwei
Liu, Fanna
Shangguan, Yu
Yang, Yane
Shi, Wei
Hu, Wenlong
Zeng, Zhipeng
Hu, Nan
Zhang, Xinzhou
Hocher, Berthold
Tang, Donge
Yin, Lianghong
Dai, Yong