BLAST for 1,000 plants
Home
Species
Search
/
/
Zygnemopsis sp.
Zygnemopsis sp.

Scientific classification

Clade: Green Algae
Order: Zygnematales
Family: Zygnemataceae
Species: Zygnemopsis sp.

Samples

Sample nameSample codeTissueRNA extractorSample providerBLASTSRA dataAssembly data
MFZO-Zygnemopsis_spMFZOalgal cellsM. DeyholosM. Deyholos