/
/
TM00002019
TM00002019

样本存储编号: TM00002019

样本 DOI:10.18730/SPVE5

科: 桃金娘科

属: 蒲桃属

种(学名): 狭叶蒲桃 ( Syzygium tsoongii )

品种名称/俗名: 狭叶蒲桃

洲/洋: 亚洲

国家: 中国

省: 海南省

市/县: 吊罗山国家级自然保护区

采集人: 王雪兵, 危金普, 蔡和晨,刘伟

采集日期: 2018-04-10

样本类型: 分子材料

存储温度: 室温

样本数量: 1

样本状态: 适用