/
/
TM00001963
TM00001963

样本存储编号: TM00001963

样本 DOI:10.18730/SPSTV

科: 桑科

属: 榕属

种(学名): 白肉榕 ( Ficus vasculosa )

品种名称/俗名: 白肉榕

洲/洋: 亚洲

国家: 中国

省: 海南省

市/县: 吊罗山国家级自然保护区

采集人: 王雪兵, 危金普, 蔡和晨,刘伟

采集日期: 2018-04-09

样本类型: 分子材料

存储温度: 室温

样本数量: 1

样本状态: 适用