/
/
TM00000072
TM00000072

样本存储编号: TM00000072

样本 DOI:10.18730/SNK17

科: 柏科

属: 刺柏属

种(学名): 祁连圆柏 ( Juniperus przewalskii )

品种名称/俗名: 祁连圆柏

洲/洋: 亚洲

国家: 中国

省: 青海省

市/县: 玉树市

采集人: 杨拓, 张稳, 童恬静, 蔡和晨

采集日期: 2018-06-20

样本类型: 分子材料

存储温度: 室温

样本数量: 1

样本状态: 适用